سرور مجازی لینوکس خارج

سرور مجازی لینوکس خارج پلان 1
 • 1GB رم
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • 30GB هارد
 • 1Core E5-2670 سی پی یو
سرور مجازی لینوکس خارج پلان 2
 • 2GB رم
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • 60GB هارد
 • 1Core E5-2670 سی پی یو
سرور مجازی لینوکس خارج پلان 3
 • 3GB رم
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • 100GB هارد
 • 2Core E5-2670 سی پی یو
سرور مجازی لینوکس خارج پلان 4
 • 4GB رم
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • 150GB هارد
 • 2Core E5-2670 سی پی یو
سرور مجازی لینوکس خارج پلان 5
 • 6GB رم
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • 200GB هارد
 • 3Core E5-2670 سی پی یو
سرور مجازی لینوکس خارج پلان 6
 • 8GB رم
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • 300GB هارد
 • 4Core E5-2670 سی پی یو