گواهینامه SSL

گواهینامه SSL

گواهینامه استاندارد DV ویژه دامنه های IR


وِیژه دامنه های IR
برای یک دامنه
امن کردن آدرس با www و بدون www


گواهینامه SSL Wildcard


برای یک دامنه به همراه نامحدود زیر دامنه
قابل نصب بر روی سرورهای مختلف
امن کردن آدرس با www و بدون www


گواهینامه EV شرکتی با نوار سبز ( Green Bar ) ویژه کلیه دامنه ها و IR


گواهینامه EV
برای یک دامنه
امن کردن آدرس با www و بدون www