نمایندگی هاست ویندوز ایران

نمایندگی ویندوز ایران پلان 1
 • 2GB فضای وب
 • 20GB ترافیک ماهانه
 • نامحدود تعداد اکانت
نمایندگی ویندوز ایران پلان 2
 • 5GB فضای وب
 • 40GB ترافیک ماهانه
 • نامحدود تعداد اکانت
نمایندگی ویندوز ایران پلان 3
 • 10GB فضای وب
 • 60GB ترافیک ماهانه
 • نامحدود تعداد اکانت
نمایندگی ویندوز ایران پلان 4
 • 20GB فضای وب
 • 80GB ترافیک ماهانه
 • نامحدود تعداد اکانت
نمایندگی ویندوز ایران پلان 5
 • 40GB فضای وب
 • 120GB ترافیک ماهانه
 • نامحدود تعداد اکانت
نمایندگی ویندوز ایران پلان 6
 • 60GB فضای وب
 • 200GB ترافیک ماهانه
 • نامحدود تعداد اکانت