لایسنس های اشتراکی

لایسنس اشتراکی cpanel برای سرور مجازی

آپدیت خودکار.
نصب رایگان.
پشتیبانی لایسنس.

لایسنس اشتراکی cpanel برای سرور اختصاصی

آپدیت خودکار.
نصب رایگان.
پشتیبانی لایسنس.

لایسنس اشتراکی plesk برای سرور مجازی

آپدیت خودکار.
نصب رایگان.
پشتیبانی لایسنس.

لایسنس اشتراکی plesk برای سرور اختصاصی

آپدیت خودکار.
نصب رایگان.
پشتیبانی لایسنس.

لایسنس اشتراکی Directadmin

آپدیت خودکار.
نصب رایگان.
پشتیبانی لایسنس.

لایسنس اشتراکی Cloudlinux

آپدیت خودکار.
نصب رایگان.
پشتیبانی لایسنس.

لایسنس اشتراکی LiteSpeed-2core

آپدیت خودکار.
نصب رایگان.
پشتیبانی لایسنس.

لایسنس اشتراکی LiteSpeed-4core

آپدیت خودکار.
نصب رایگان.
پشتیبانی لایسنس.

لایسنس اشتراکی LiteSpeed-configurable

آپدیت خودکار.
نصب رایگان.
پشتیبانی لایسنس.

لایسنس اشتراکی Imunify360

پشتیبانی از Cpanel
پشتیبانی از Directadmin
نصب ساده