سرور مجازی ویندوز ایران

سرور مجازی ویندوز ایران پلان 1
 • 1 گیگابایت رم
 • 50 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • 30 گیگابایت هارد
 • 1Core E5-2670 سی پی یو
سرور مجازی ویندوز ایران پلان 2
 • 2 گیگابایت رم
 • 100 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • 60 گیگابایت هارد
 • 1Core E5-2670 سی پی یو
سرور مجازی ویندوز ایران پلان 3
 • 3 گیگابایت رم
 • 200 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • 100 گیگابایت هارد
 • 2Core E5-2670 سی پی یو
سرور مجازی ویندوز ایران پلان 4
 • 4 گیگابایت رم
 • 300 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • 150 گیگابایت هارد
 • 2Core E5-2670 سی پی یو
سرور مجازی ویندوز ایران پلان 5
 • 6 گیگابایت رم
 • 500 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • 200 گیگابایت هارد
 • 3Core E5-2670 سی پی یو
سرور مجازی ویندوزایران پلان 6
 • 8 گیگابایت رم
 • 700 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • 300 گیگابایت هارد
 • 4Core E5-2670 سی پی یو