هاست پر ترافیک

هاست پرترافیک HT1
 • 2GB فضای وب
 • 500MB ترافیک
 • 1 تعداد سایت قابل میزبانی
 • 25% از 2 هسته سی پی یو
 • 300 کانکشن همزمان
 • 1.5GB رم
هاست پرترافیک HT2
 • 5GB فضای وب
 • 800MB ترافیک
 • 1 تعداد سایت قابل میزبانی
 • 30% از 2 هسته سی پی یو
 • 400 کانکشن همزمان
 • 2GB رم
هاست پرترافیک HT3
 • 10GB فضای وب
 • 1TB ترافیک
 • 2 تعداد سایت قابل میزبانی
 • 50% از 2 هسته سی پی یو
 • 500 کانکشن همزمان
 • 2.5GB رم
هاست پرترافیک HT4
 • 20GB فضای وب
 • نامحدود ترافیک
 • 3 تعداد سایت قابل میزبانی
 • 50% از 4 هسته سی پی یو
 • 1000 کانکشن همزمان
 • 4GB رم