سرور جدید Solar به تازگی در دیتاسنتر پارس آنلاین تهران جهت ارائه سرویس های هاست ویندوز ایران و نمایندگی ویندوز ایران با کنترل پنل plesk onyx و مشخصات نرم افزاری زیر راه اندازی گردید :


Windows Server 2019
Plesk Onyx
Sql Server 2017 Full
Sql Server 2016 Express
Sql Server 2014 Express
Sql Server 2012 Express
IIS 10
Asp.net Core 2.1
Asp.net 2/4/4.5
Mysql 5.7
Php 5.4/5.5/5.6/7.0/7.1/7.2/7.3
Nodejs
Git
Let's Encrypt Free SSL
Wordpress Installer
,....

Wednesday, April 17, 2019

« برگشت