سرور هاي اختصاصی آلمان

-نصب سیستم عامل های ویندوز و لینوکس یا مجازی ساز به صورت رایگان انجام می شود.
-سرورها دارای پشتیبانی داخلی نمی باشند ولی نگران نباشید آسمان هاست در امور پشتیبانی راهنمای شما خواهد بود.
-هزینه هر عدد آی پی اضافی 6000 تومان است. و امکان خرید 6 عدد IP به صورت تکی فراهم است.
-در صورت نیاز به خرید IP بیشتر باید ساب نت ( بلاک ایپی ) تهیه کنید.
-ساب نت /29 ( بلاک 8 عددی ایپی )برابر با 50000 تومان (ماهیانه) می باشد.
-ساب نت /28 ( بلاک 16 عددی ایپی ) برابر با 80000 تومان (ماهیانه) می باشد.
-ساب نت /27 ( بلاک 32 عددی ایپی ) برابر با 150000 تومان (ماهیانه) می باشد.
-هزینه لیسانس سی پنل 160000 تومان (ماهیانه) است.
-هزینه لیسانس دایرکت ادمین 25000 تومان (ماهیانه) است.
-نصب websitepanel برای سرورهای ویندوزی 50000 تومان هزینه دارد.
- مقدار CPU-B میزان رنکی هست که سایت معتبر cpubenchmark.net به این پردازنده داده است و هر چه عدد آن بزرگتر باشد به معنای قدرت بیشتر CPU است.
GB (min)
GB (min)
(min)
EUR (max)
پردازنده CPU-B رم هارد قيمت ها به تومان معتبر سفارش آيدي سرور
AMD Athlon 64 3700+5682 GB2 x 320 GB182,70071h 39m781640
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 3 TB189,00038m 777809
AMD Athlon 64 3700+5682 GB2 x 750 GB189,00040h 18m784008
AMD Athlon 64 5600+ X214712 GB2 x 400 GB189,00068h 59m784880
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 1 TB189,00071h 44m780692
AMD Athlon 64 5600+ X214714 GB2 x 750 GB195,3008h 37m769645
AMD Athlon 64 3800+5852 GB2 x 320 GB195,30011h 5m781740
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 3 TB Ent.HDD 195,30035h 48m770470
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 3 TB195,30047h 21m779738
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 1.5 TB195,30050h 9m766100
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 750 GB195,30075h 15m755074
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 1 TB195,30076h 59m772041
Intel Core i7-920500512 GB2 x 750 GB201,600قيمت ثابت755048
Intel Core i7-920500524 GB2 x 750 GB201,600قيمت ثابت763020
Intel Core i7-920500512 GB2 x 1.5 TB201,600قيمت ثابت765057
Intel Core i7-920500512 GB2 x 2 TB201,600قيمت ثابت769647
Intel Core i7-920500512 GB2 x 1 TB201,600قيمت ثابت768079
Intel Core i7-920500524 GB2 x 2 TB201,600قيمت ثابت773838
Intel Core i7-920500524 GB2 x 1.5 TB201,600قيمت ثابت776259
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 1.5 TB201,6009h 22m776052
Intel Core i7-2600830732 GB2 x 750 GB201,60022h 54m778081
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 750 GB201,60028h 43m781849
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 3 TB Ent.HDD 201,60035h 10m779700
Intel Core i7-2600830732 GB2 x 3 TB201,60039h 10m778083
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 2 TB201,60050h 54m774530
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 3 TB HWR 201,60057h 58m774527
AMD Athlon 64 5600+ X214712 GB2 x 500 GB201,60061h 33m784882
Intel Core i7-950568212 GB2 x 750 GB207,900قيمت ثابت757482
Intel Core i7-950568224 GB2 x 1 TB207,900قيمت ثابت759817
Intel Core i7-950568224 GB2 x 750 GB207,900قيمت ثابت757444
Intel Core i7-93051658 GB2 x 750 GB207,900قيمت ثابت757525
Intel Core i7-950568224 GB2 x 1.5 TB207,900قيمت ثابت763107
Intel Core i7-95056828 GB2 x 750 GB207,900قيمت ثابت763115
Intel Core i7-930516524 GB2 x 750 GB207,900قيمت ثابت765058
Intel Core i7-950568224 GB2 x 2 TB207,900قيمت ثابت768220
Intel Core i7-950568212 GB2 x 1.5 TB207,900قيمت ثابت776277
Intel Core i7-930516512 GB2 x 2 TB207,900قيمت ثابت778045
Intel Xeon E3-1245796116 GB2 x 750 GB ECC iNIC 207,9001h 21m770427
Intel Core i7-2600830732 GB2 x 1.5 TB207,9006h 13m760168
Intel Xeon E3-1245796116 GB2 x 2 TB Ent.HDD ECC iNIC 207,90011h 58m776433
Intel Xeon E3-1245796116 GB2 x 3 TB Ent.HDD ECC iNIC 207,90014h 42m778006
AMD Athlon 64 6000+ X215808 GB2 x 750 GB207,90029h 34m765593
Intel Core i7-4770984032 GB2 x 2 TB Ent.HDD 207,90030h 54m780280
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 3 TB iNIC 207,90054h 24m774624
Intel Core i7-92050058 GB2 x 750 GB207,90055h 54m780197
Intel Core i7-2600830732 GB2 x 2 TB207,90058h 59m779964
Intel Core i7-2600830732 GB2 x 3 TB Ent.HDD 207,90078h 35m778077
Intel Core i7-930516524 GB3 x 750 GB214,200قيمت ثابت763043
Intel Core i7-930516512 GB3 x 1.5 TB214,200قيمت ثابت763042
Intel Core i7-920500548 GB2 x 2 TB Ent.HDD 214,200قيمت ثابت767597
Intel Core i7-930516548 GB2 x 2 TB Ent.HDD 214,200قيمت ثابت754432
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 3 TB HWR 214,2005h 9m779748
Intel Xeon E3-1246V3991032 GB2 x 2 TB Ent.HDD 214,20014h 27m771551
Intel Xeon E3-1245796116 GB2 x 1.5 TB ECC iNIC 214,20016h 31m780298
Intel Core i7-950568212 GB2 x 1 TB214,20018h 50m780206
Intel Xeon E3-1245V2900316 GB2 x 3 TB Ent.HDD ECC iNIC 214,20036h 47m773881
Intel Core i7-930516524 GB2 x 1.5 TB214,20065h 25m773843
Intel Core i7-2600830732 GB2 x 1 TB214,20074h 33m782028
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 3 TB iNIC 214,20080h 4m778989
Intel Core i7-975637012 GB2 x 1.5 TB220,500قيمت ثابت757138
Intel Core i7-975637012 GB3 x 1.5 TB220,500قيمت ثابت757160
Intel Core i7-975637024 GB2 x 750 GB220,500قيمت ثابت749169
Intel Core i7-975637012 GB3 x 750 GB220,500قيمت ثابت760656
Intel Core i7-965590624 GB2 x 2 TB220,500قيمت ثابت763183
Intel Core i7-950568224 GB2 x 1 TB HWR 220,500قيمت ثابت749135
Intel Core i7-975637012 GB2 x 1 TB220,500قيمت ثابت749165
Intel Core i7-950568224 GB3 x 750 GB220,500قيمت ثابت763089
Intel Core i7-975637024 GB3 x 750 GB HWR 220,500قيمت ثابت763197
Intel Core i7-950568224 GB2 x 1 TB HWR 220,500قيمت ثابت770386
Intel Core i7-950568224 GB2 x 300 GB SAS HWR iNIC 220,500قيمت ثابت763114
Intel Core i7-950568224 GB2 x 750 GB HWR 220,500قيمت ثابت778053
Intel Core i7-950568212 GB2 x 1.5 TB HWR iNIC 220,500قيمت ثابت770403
Intel Core i7-920500524 GB3 x 1.5 TB220,500قيمت ثابت763013
Intel Core i7-975637024 GB3 x 750 GB220,500قيمت ثابت778072
Intel Core i7-950568248 GB2 x 2 TB Ent.HDD 220,500قيمت ثابت778822
Intel Core i7-950568212 GB2 x 2 TB220,5002h 17m778829
Intel Xeon E3-1245V2900316 GB2 x 3 TB Ent.HDD ECC iNIC 220,5003h 24m777446
Intel Core i7-930516524 GB2 x 2 TB220,50022h 9m781406
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 3 TB iNIC 220,50034h 48m777485
Intel Xeon E3-1245V2900316 GB2 x 2 TB Ent.HDD ECC iNIC 220,50049h 58m775576
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 3 TB Ent.HDD HWR 220,50050h 48m778999
Intel Core i7-2600830732 GB2 x 750 GB HWR 220,50057h 18m772696
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 1.5 TB HWR 220,50062h 50m781283
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 3 TB HWR 220,50073h 26m768551
Intel Core i7-920500524 GB2 x 1.5 TB HWR 226,800قيمت ثابت760632
Intel Xeon E3-1245796116 GB2 x 3 TB Ent.HDD ECC iNIC 226,80025m 768935
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 1.5 TB Ent.HDD 226,8001h 35m763563
Intel Core i7-2600830732 GB2 x 3 TB HWR 226,8004h 43m780242
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 3 TB iNIC 226,8006h 31m779021
Intel Core i7-950 - Red.PS568212 GB2 x 750 GB226,80059h 21m749119
Intel Xeon E3-1245V2900316 GB2 x 3 TB Ent.HDD ECC iNIC 226,80066h 18m779730
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 3 TB Ent.HDD iNIC 233,1001h 6m762519
Intel Core i7-980 - Red.PS885924 GB2 x 1.5 TB233,1002h 4m776359
Intel Xeon E3-1275 - Red.PS791916 GB2 x 3 TB ECC iNIC 233,10013h 26m775391
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 3 TB iNIC 233,10023h 15m779604
Intel Core i7-950568224 GB2 x 1.5 TB iNIC 233,10027h 33m778057
Intel Core i7-980x894424 GB2 x 2 TB233,10044h 8m781407
Intel Xeon E3-1245V2900316 GB2 x 1.5 TB ECC iNIC 233,10044h 27m780301
Intel Core i7-920500512 GB2 x 2 TB Ent.HDD 233,10045h 31m763019
Intel Core i7-3770944532 GB2 x 3 TB233,10055h 45m760386
  • «
  • <
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • >
  • »