سرور هاي اختصاصی آلمان

-نصب سیستم عامل های ویندوز و لینوکس یا مجازی ساز به صورت رایگان انجام می شود.
-سرورها دارای پشتیبانی داخلی نمی باشند ولی نگران نباشید آسمان هاست در امور پشتیبانی راهنمای شما خواهد بود.
-هزینه هر عدد آی پی اضافی 10000 تومان است. و امکان خرید 6 عدد IP به صورت تکی فراهم است.
-در صورت نیاز به خرید IP بیشتر باید ساب نت ( بلاک ایپی ) تهیه کنید.
-ساب نت /29 ( بلاک 8 عددی ایپی )برابر با 120000 تومان (ماهیانه) می باشد.
-ساب نت /28 ( بلاک 16 عددی ایپی ) برابر با 160000 تومان (ماهیانه) می باشد.
-ساب نت /27 ( بلاک 32 عددی ایپی ) برابر با 300000 تومان (ماهیانه) می باشد.
-هزینه لیسانس سی پنل 270000 تومان (ماهیانه) است.
-هزینه لیسانس دایرکت ادمین 40000 تومان (ماهیانه) است.
-نصب websitepanel برای سرورهای ویندوزی 70000 تومان هزینه دارد.
- مقدار CPU-B میزان رنکی هست که سایت معتبر cpubenchmark.net به این پردازنده داده است و هر چه عدد آن بزرگتر باشد به معنای قدرت بیشتر CPU است.
GB (min)
GB (min)
(min)
EUR (max)
پردازنده CPU-B رم هارد قيمت ها به تومان معتبر سفارش آيدي سرور
AMD Athlon 64 3700+5682 GB2 x 320 GB333,500قيمت ثابت835494
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 3 TB348,000قيمت ثابت884312
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 2 TB348,000قيمت ثابت884199
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 1.5 TB348,000قيمت ثابت884181
Intel Core i7-2600830732 GB2 x 1.5 TB348,000قيمت ثابت884721
AMD Athlon 64 3800+5852 GB2 x 320 GB348,0006h 39m844880
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 2 TB ENT.HDD 348,00071h 1m874612
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 3 TB348,00071h 52m884462
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 1.5 TB348,00080h 36m884345
AMD Athlon 64 5600+ X214714 GB2 x 750 GB377,000قيمت ثابت859653
AMD Athlon 64 5600+ X214714 GB2 x 400 GB377,000قيمت ثابت859651
AMD Athlon 64 5600+ X214714 GB2 x 500 GB377,000قيمت ثابت862983
AMD Athlon 64 5600+ X214712 GB2 x 400 GB377,000قيمت ثابت862974
AMD Athlon 64 5600+ X214714 GB2 x 750 GB377,000قيمت ثابت844898
AMD Athlon 64 5600+ X214712 GB2 x 500 GB377,000قيمت ثابت827514
AMD Athlon 64 5600+ X214712 GB2 x 750 GB377,000قيمت ثابت835246
AMD Athlon 64 3700+5682 GB2 x 750 GB377,000قيمت ثابت847156
AMD Athlon 64 5600+ X214714 GB2 x 400 GB377,000قيمت ثابت867330
AMD Athlon 64 5600+ X214712 GB2 x 320 GB377,000قيمت ثابت855557
AMD Athlon 64 5600+ X214714 GB2 x 500 GB377,000قيمت ثابت867331
AMD Athlon 64 5600+ X214714 GB2 x 320 GB377,000قيمت ثابت869959
AMD Athlon 64 5600+ X214714 GB2 x 500 GB INIC 377,000قيمت ثابت850028
AMD Athlon 64 5600+ X214714 GB2 x 1 TB377,000قيمت ثابت856726
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 3 TB ENT.HDD 377,000قيمت ثابت884403
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 2 TB ENT.HDD 377,000قيمت ثابت884387
Intel Xeon E3-1245796116 GB2 x 2 TB ENT.HDD ECC INIC 377,000قيمت ثابت874517
Intel Xeon E3-1245796116 GB2 x 3 TB ENT.HDD ECC INIC 377,000قيمت ثابت881812
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 750 GB377,0001h 43m875640
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 3 TB377,00013h 8m882346
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 1 TB377,00013h 13m854840
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 750 GB377,00015h 57m884266
Intel Core i7-2600830732 GB2 x 3 TB377,00043h 47m884964
Intel Core i7-4770984032 GB2 x 2 TB ENT.HDD 377,00058h 35m878636
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 1 TB377,00092h 23m862215
Intel Core i7-2600830732 GB2 x 750 GB377,00098h 46m893054
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 3 TB377,000100h 10m892950
AMD Athlon 64 3700+5682 GB2 x 160 GB377,000125h 40m873591
Intel Core i7-4770984032 GB2 x 2 TB ENT.HDD 377,000130h 0m890550
Intel Core i7-2600830732 GB2 x 2 TB377,000131h 21m893058
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 3 TB ENT.HDD 377,000131h 43m894374
Intel Core i7-3770944532 GB2 x 1.5 TB377,000192h 21m879512
Intel Core i7-3770944532 GB2 x 750 GB391,5004h 57m886337
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 2 TB ENT.HDD 391,50013h 30m893780
AMD Athlon 64 5600+ X214712 GB2 x 400 GB391,50016h 52m891573
Intel Xeon E3-1246V3991032 GB2 x 2 TB ENT.HDD 391,50031h 44m883211
Intel Core i7-3770944532 GB2 x 2 TB391,50039h 2m886330
Intel Core i7-2600830732 GB2 x 3 TB ENT.HDD 391,50043h 44m886953
Intel Core i7-3770944532 GB2 x 3 TB391,50060h 14m886797
Intel Core i7-3770944532 GB2 x 1.5 TB391,50061h 20m879123
Intel Core i7-4770984032 GB2 x 2 TB ENT.HDD 391,50061h 50m882389
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 3 TB ENT.HDD 391,50064h 12m884070
AMD Athlon 64 3700+5681 GB2 x 750 GB391,500114h 23m868088
AMD Athlon 64 6000+ X215806 GB2 x 500 GB406,000قيمت ثابت868090
AMD Athlon 64 6000+ X215806 GB2 x 1 TB406,000قيمت ثابت871758
AMD Athlon 64 6000+ X215806 GB2 x 750 GB406,000قيمت ثابت835271
AMD Athlon 64 6000+ X215808 GB2 x 750 GB406,000قيمت ثابت873375
AMD Athlon 64 6000+ X215808 GB2 x 750 GB406,000قيمت ثابت871764
AMD Athlon 64 6000+ X215808 GB2 x 500 GB406,000قيمت ثابت827899
Intel Xeon E3-1246V3991032 GB2 x 2 TB ENT.HDD 406,00012h 40m882386
Intel Xeon E3-1246V3991032 GB2 x 2 TB ENT.HDD 406,00020h 13m884698
Intel Core i7-3770944532 GB2 x 3 TB ENT.HDD 406,00022h 5m875920
Intel Core i7-3770944532 GB2 x 1 TB406,00024h 37m876007
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 3 TB ENT.HDD 406,00033h 10m891799
AMD Athlon 64 3700+5682 GB2 x 300 GB406,00036h 7m868077
Intel Xeon E3-1245796116 GB2 x 2 TB ENT.HDD ECC INIC 406,00063h 9m893789
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 3 TB HWR 406,00082h 12m884470
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 1.5 TB INIC 420,5006h 31m879880
Intel Xeon E3-1245796116 GB2 x 1.5 TB ECC INIC 420,50020h 33m894649
Intel Xeon E3-1245V2900316 GB2 x 3 TB ENT.HDD ECC INIC 420,50030h 50m887889
Intel Core i7-3770944532 GB2 x 2 TB ENT.HDD 420,50040h 53m877959
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 3 TB ENT.HDD HWR 420,50048h 6m884386
AMD Athlon 64 6000+ X215806 GB2 x 1 TB420,50054h 42m891574
Intel Xeon E3-1245796116 GB2 x 3 TB ECC INIC 420,50057h 6m893411
Intel Core i7-3770944532 GB2 x 3 TB420,50061h 8m893361
Intel Xeon E3-1245796116 GB2 x 3 TB ENT.HDD ECC INIC 435,00030h 8m894498
Intel Xeon E3-1245V2900316 GB2 x 2 TB ENT.HDD ECC INIC 435,00070h 11m886989
Intel Core i7-2600830732 GB2 x 3 TB INIC 435,00082h 57m893071
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 1.5 TB HWR 449,50051m 894331
Intel Xeon E3-1245V2900316 GB2 x 3 TB ECC INIC 449,5005h 33m894639
Intel Core i7-92050058 GB2 x 750 GB464,000قيمت ثابت862998
Intel Core i7-920500512 GB2 x 750 GB464,000قيمت ثابت862990
Intel Core i7-920500512 GB2 x 1.5 TB464,000قيمت ثابت862992
Intel Core i7-920500524 GB2 x 1 TB464,000قيمت ثابت862991
Intel Core i7-920500512 GB2 x 2 TB464,000قيمت ثابت862996
Intel Core i7-920500524 GB2 x 750 GB464,000قيمت ثابت862988
Intel Core i7-920500524 GB2 x 1.5 TB464,000قيمت ثابت862989
Intel Core i7-920500512 GB2 x 1.5 TB INIC 464,000قيمت ثابت859682
Intel Core i7-920500524 GB2 x 750 GB INIC 464,000قيمت ثابت859680
Intel Core i7-95056828 GB2 x 750 GB464,000قيمت ثابت871881
Intel Core i7-920500512 GB2 x 750 GB464,000قيمت ثابت873304
Intel Core i7-950 - Red.PS568212 GB2 x 750 GB464,000قيمت ثابت873682
Intel Core i7-92050058 GB2 x 750 GB HWR 464,000قيمت ثابت878311
Intel Core i7-960601224 GB2 x 750 GB464,000قيمت ثابت879374
Intel Core i7-920500512 GB2 x 1 TB464,000قيمت ثابت879736
Intel Core i7-920500524 GB2 x 2 TB ENT.HDD 464,000قيمت ثابت883682
Intel Core i7-920500524 GB2 x 2 TB464,000قيمت ثابت879326
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 3 TB INIC 464,0008h 59m892240
Intel Xeon E3-1245V2900316 GB2 x 2 TB ECC INIC 464,00032h 34m887392
Intel Core i7-2600830732 GB2 x 3 TB INIC 464,00047h 16m893070
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 3 TB INIC 464,00047h 56m894151
  • «
  • <
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >
  • »