سرور هاي اختصاصی آلمان

-نصب سیستم عامل های ویندوز و لینوکس یا مجازی ساز به صورت رایگان انجام می شود.
-سرورها دارای پشتیبانی داخلی نمی باشند ولی نگران نباشید آسمان هاست در امور پشتیبانی راهنمای شما خواهد بود.
-هزینه هر عدد آی پی اضافی 10000 تومان است. و امکان خرید 6 عدد IP به صورت تکی فراهم است.
-در صورت نیاز به خرید IP بیشتر باید ساب نت ( بلاک ایپی ) تهیه کنید.
-ساب نت /29 ( بلاک 8 عددی ایپی )برابر با 120000 تومان (ماهیانه) می باشد.
-ساب نت /28 ( بلاک 16 عددی ایپی ) برابر با 160000 تومان (ماهیانه) می باشد.
-ساب نت /27 ( بلاک 32 عددی ایپی ) برابر با 300000 تومان (ماهیانه) می باشد.
-هزینه لیسانس سی پنل 270000 تومان (ماهیانه) است.
-هزینه لیسانس دایرکت ادمین 40000 تومان (ماهیانه) است.
-نصب websitepanel برای سرورهای ویندوزی 70000 تومان هزینه دارد.
- مقدار CPU-B میزان رنکی هست که سایت معتبر cpubenchmark.net به این پردازنده داده است و هر چه عدد آن بزرگتر باشد به معنای قدرت بیشتر CPU است.
GB (min)
GB (min)
(min)
EUR (max)
پردازنده CPU-B رم هارد قيمت ها به تومان معتبر سفارش آيدي سرور
AMD Athlon 64 3700+5682 GB2 x 320 GB264,500قيمت ثابت851303
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 3 TB276,000قيمت ثابت854614
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 1.5 TB276,000قيمت ثابت825021
AMD Athlon 64 3700+5681 GB2 x 750 GB276,00039m 854275
AMD Athlon 64 3800+5852 GB2 x 320 GB276,00077h 47m844880
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 3 TB276,00088h 22m853385
AMD Athlon 64 5600+ X214714 GB2 x 400 GB299,000قيمت ثابت830878
AMD Athlon 64 5600+ X214714 GB2 x 500 GB299,000قيمت ثابت854278
AMD Athlon 64 5600+ X214712 GB2 x 750 GB299,000قيمت ثابت830977
AMD Athlon 64 5600+ X214714 GB2 x 750 GB299,000قيمت ثابت850559
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 2 TB ENT.HDD 299,000قيمت ثابت851402
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 3 TB ENT.HDD 299,000قيمت ثابت847407
Intel Xeon E3-1245796116 GB2 x 2 TB ENT.HDD ECC INIC 299,000قيمت ثابت840564
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 750 GB299,00057m 853438
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 1.5 TB299,0003h 50m850309
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 1 TB299,0008h 28m854862
AMD Athlon 64 3700+5682 GB2 x 750 GB299,00010h 12m854276
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 750 GB299,00023h 49m845097
AMD Athlon 64 3700+5682 GB2 x 300 GB299,00045h 50m835432
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 2 TB299,00086h 2m846028
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 1 TB299,000102h 20m817269
AMD Athlon 64 3700+5682 GB2 x 160 GB299,000109h 55m856722
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 3 TB ENT.HDD 299,000111h 54m858485
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 2 TB299,000112h 42m839404
Intel Core i7-2600830732 GB2 x 750 GB299,000153h 56m841918
Intel Core i7-2600830732 GB2 x 1.5 TB299,000154h 40m850235
Intel Core i7-2600830732 GB2 x 3 TB299,000159h 24m837505
Intel Core i7-3770944532 GB2 x 1.5 TB299,000178h 29m808906
Intel Core i7-4770984032 GB2 x 2 TB ENT.HDD 299,000185h 22m856009
Intel Core i7-4770984032 GB2 x 2 TB ENT.HDD - HEL1 310,500قيمت ثابت861434
Intel Xeon E3-1246V3991032 GB2 x 2 TB ENT.HDD - HEL1 310,500قيمت ثابت862892
Intel Xeon E3-1245796116 GB2 x 3 TB ENT.HDD ECC INIC 310,5005h 21m840536
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 3 TB HWR 310,5008h 23m825364
Intel Core i7-3770944532 GB2 x 750 GB310,5008h 57m853679
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 3 TB INIC 310,50032h 32m847126
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 750 GB HWR 310,50032h 58m832623
AMD Sempron 3000+4112 GB2 x 750 GB310,50033h 49m848743
Intel Core i7-2600830732 GB2 x 1 TB310,50041h 49m825421
Intel Core i7-2600830732 GB2 x 2 TB ENT.HDD 310,50052h 45m858904
Intel Xeon E3-1246V3991032 GB2 x 2 TB ENT.HDD 310,50056h 40m844502
Intel Xeon E3-1246V3991032 GB2 x 2 TB ENT.HDD 310,50056h 40m844526
Intel Core i7-2600830732 GB2 x 3 TB ENT.HDD 310,50059h 19m857417
Intel Xeon E3-1245796116 GB2 x 3 TB ECC INIC 310,50077h 20m834443
Intel Xeon E3-1245796116 GB2 x 1.5 TB ECC INIC 310,50082h 22m831090
Intel Core i7-3770944532 GB2 x 3 TB310,50088h 3m850555
AMD Athlon 64 5600+ X214712 GB2 x 500 GB310,50098h 9m842580
AMD Athlon 64 6000+ X215806 GB2 x 750 GB322,000قيمت ثابت835271
AMD Athlon 64 6000+ X215808 GB2 x 750 GB322,000قيمت ثابت835264
AMD Athlon 64 5600+ X214714 GB2 x 1 TB322,000قيمت ثابت856726
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 2 TB ENT.HDD 322,0007m 858504
Intel Xeon E3-1245V2900316 GB2 x 2 TB ENT.HDD ECC INIC 322,00010h 7m854503
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 3 TB INIC 322,00014h 30m848736
Intel Core i7-3770944532 GB2 x 2 TB ENT.HDD 322,00017h 42m853596
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 3 TB INIC 322,00023h 2m847086
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 3 TB INIC 322,00030h 17m841853
Intel Xeon E3-1245V2900316 GB2 x 3 TB ENT.HDD ECC INIC 322,00044h 31m847200
Intel Xeon E3-1245796116 GB2 x 2 TB ENT.HDD ECC INIC 322,00078h 8m848646
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 3 TB ENT.HDD INIC 322,00094h 42m827991
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 750 GB INIC 322,000100h 41m834087
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 3 TB INIC 333,50031m 853456
AMD Athlon 64 5600+ X214718 GB2 x 500 GB333,50010h 38m856427
Intel Core i7-2600830732 GB2 x 2 TB333,50010h 40m832784
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 3 TB HWR 333,50031h 21m858493
Intel Core i7-2600830732 GB2 x 3 TB INIC 333,50038h 38m838834
Intel Core i7-2600830732 GB2 x 3 TB INIC 333,50045h 52m845092
AMD Athlon 64 5600+ X214714 GB2 x 300 GB333,50059h 20m850091
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 3 TB ENT.HDD INIC 333,50082h 38m811524
Intel Xeon E3-1245V2900316 GB2 x 3 TB ECC INIC 333,50086h 14m859989
Intel Core i7-3770944532 GB2 x 3 TB ENT.HDD 345,0001h 14m850783
Intel Xeon E3-1275 - Red.PS791916 GB2 x 3 TB ECC INIC 345,00011h 42m819991
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 3 TB ENT.HDD INIC 345,00015h 51m847711
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 3 TB HWR INIC 345,00017h 31m835098
Intel Core i7-2600830732 GB2 x 3 TB INIC 345,00047h 29m846552
Intel Core i7-2600830716 GB2 x 3 TB ENT.HDD HWR 345,00052h 2m812916
Intel Xeon E3-1245V2900316 GB2 x 2 TB ECC INIC 345,00061h 50m854490
Intel Core i7-3770944532 GB2 x 1 TB345,00061h 58m862838
Intel Core i7-2600830732 GB2 x 750 GB HWR 345,00063h 22m850657
Intel Core i7-3770944532 GB2 x 2 TB345,00070h 51m862767
Intel Xeon E3-1245V2900332 GB2 x 1.5 TB ECC INIC 345,00088h 2m832306
Intel Core i7-2600830732 GB2 x 3 TB ENT.HDD INIC 345,00099h 32m846608
Intel Core i7-3770944516 GB2 x 750 GB INIC 345,000112h 3m843488
AMD Athlon 64 5600+ X214712 GB2 x 400 GB356,50046h 4m862974
Intel Core i7-92050058 GB2 x 1.5 TB368,000قيمت ثابت833620
Intel Core i7-96060128 GB2 x 750 GB368,000قيمت ثابت833000
Intel Core i7-920500512 GB2 x 750 GB368,000قيمت ثابت835256
Intel Core i7-920500512 GB2 x 1 TB368,000قيمت ثابت841567
Intel Core i7-92050058 GB2 x 750 GB368,000قيمت ثابت822186
Intel Core i7-92050058 GB2 x 1 TB368,000قيمت ثابت845023
Intel Core i7-920500512 GB2 x 2 TB368,000قيمت ثابت845019
Intel Core i7-920500512 GB2 x 1.5 TB368,000قيمت ثابت845024
Intel Core i7-950 - Red.PS568212 GB2 x 1.5 TB368,000قيمت ثابت840083
Intel Core i7-920500524 GB2 x 2 TB368,000قيمت ثابت845020
Intel Core i7-920500524 GB2 x 750 GB368,000قيمت ثابت817645
Intel Core i7-920500524 GB2 x 1.5 TB368,000قيمت ثابت822801
Intel Core i7-92050058 GB2 x 750 GB ENT.HDD 368,000قيمت ثابت835330
Intel Core i7-92050058 GB2 x 750 GB HWR 368,000قيمت ثابت824508
Intel Xeon E3-1245796132 GB2 x 3 TB ENT.HDD ECC INIC 368,0001h 34m860340
Intel Xeon E3-1245V2900332 GB2 x 2 TB ENT.HDD ECC INIC 368,0005h 24m850666
Intel Xeon E3-1245796116 GB2 x 3 TB ENT.HDD HWR ECC INIC 368,00013h 48m834449
Intel Core i7-2600830732 GB2 x 3 TB HWR 368,00018h 9m856374
  • «
  • <
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • >
  • »