یافتن محصولات و سرویس ها


نمایندگی لینوکس خارج پلان 1

فضا : 2 گیگابایت
پهنای باند : 40 گیگابایت
سایر امکانات نامحدود


60,000 تومان ماهانه
250,000 تومان شش ماهه
400,000 تومان سالانه

نمایندگی لینوکس خارج پلان 2

فضا :5 گیگابایت
پهنای باند : 80 گیگابایت
سایر امکانات نامحدود


80,000 تومان ماهانه
350,000 تومان شش ماهه
600,000 تومان سالانه

نمایندگی لینوکس خارج پلان 3

فضا :10 گیگابایت
پهنای باند : نامحدود
سایر امکانات نامحدود


100,000 تومان ماهانه
450,000 تومان شش ماهه
800,000 تومان سالانه

نمایندگی لینوکس خارج پلان 4

فضا :20 گیگابایت
پهنای باند : نامحدود
سایر امکانات نامحدود


150,000 تومان ماهانه
650,000 تومان شش ماهه
1,000,000 تومان سالانه

نمایندگی لینوکس خارج پلان 5

فضا :40 گیگابایت
پهنای باند : نامحدود
سایر امکانات نامحدود


200,000 تومان ماهانه
850,000 تومان شش ماهه
1,500,000 تومان سالانه