مرحله 2
انتخاب دامنه
مرحله 3
مشخصات سفارش

محصولات:
نمایندگی لینوکس خارج پلان 1 -

فضا : 2 گیگابایت
پهنای باند : 40 گیگابایت
سایر امکانات نامحدودنمایندگی لینوکس خارج پلان 2 -

فضا :5 گیگابایت
پهنای باند : 80 گیگابایت
سایر امکانات نامحدودنمایندگی لینوکس خارج پلان 3 -

فضا :10 گیگابایت
پهنای باند : نامحدود
سایر امکانات نامحدودنمایندگی لینوکس خارج پلان 4 -

فضا :20 گیگابایت
پهنای باند : نامحدود
سایر امکانات نامحدودنمایندگی لینوکس خارج پلان 5 -

فضا :40 گیگابایت
پهنای باند : نامحدود
سایر امکانات نامحدودSecure Transaction به منظور رعایت موارد امنیتی آی پی شما، آی پی (54.234.45.10) در سیستم ثبت خواهد شد.