مرحله 2
امکانات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:




هاست دانلود پلان 1 -

فضا : 10 گیگابایت
پهنای باند : 700 گیگابایت
سایر امکانات نامحدود



هاست دانلود پلان 2 -

فضا : 25 گیگابایت
پهنای باند : 1500 گیگابایت
سایر امکانات نامحدود



هاست دانلود پلان 3 -

فضا : 50 گیگابایت
پهنای باند : 1.5 ترابایت
سایر امکانات نامحدود



هاست دانلود پلان 4 -

فضا : 100 گیگابایت
پهنای باند : 3 ترابایت
سایر امکانات نامحدود



هاست دانلود پلان 5 -

فضا : 250 گیگابایت
پهنای باند : 5 ترابایت
سایر امکانات نامحدود



هاست دانلود پلان 6 -

فضا : 500 گیگابایت
پهنای باند : 8 ترابایت
سایر امکانات نامحدود



Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.227.233.55) وارد شده است.