هاست دانلود

هاست دانلود پلان 1


 
8,000 تومان
ماهانه   10 گیگابایت
پهنای باند : 700 گیگابایت
سایر امکانات نامحدود

فضا

هاست دانلود پلان 2


 
20,000 تومان
ماهانه   25 گیگابایت
پهنای باند : 1500 گیگابایت
سایر امکانات نامحدود

فضا

هاست دانلود پلان 3


 
35,000 تومان
ماهانه   50 گیگابایت
پهنای باند : 1.5 ترابایت
سایر امکانات نامحدود

فضا

هاست دانلود پلان 4


 
65,000 تومان
ماهانه   100 گیگابایت
پهنای باند : 3 ترابایت
سایر امکانات نامحدود

فضا

هاست دانلود پلان 5


 
100,000 تومان
ماهانه   250 گیگابایت
پهنای باند : 5 ترابایت
سایر امکانات نامحدود

فضا

هاست دانلود پلان 6


 
150,000 تومان
ماهانه   500 گیگابایت
پهنای باند : 8 ترابایت
سایر امکانات نامحدود

فضا