یافتن محصولات و سرویس ها


هاست دانلود پلان 1

فضا : 10 گیگابایت
پهنای باند : 700 گیگابایت
سایر امکانات نامحدود


8,000 تومان ماهانه
40,000 تومان شش ماهه
80,000 تومان سالانه

هاست دانلود پلان 2

فضا : 25 گیگابایت
پهنای باند : 1500 گیگابایت
سایر امکانات نامحدود


20,000 تومان ماهانه
100,000 تومان شش ماهه
200,000 تومان سالانه

هاست دانلود پلان 3

فضا : 50 گیگابایت
پهنای باند : 1.5 ترابایت
سایر امکانات نامحدود


35,000 تومان ماهانه
175,000 تومان شش ماهه
350,000 تومان سالانه

هاست دانلود پلان 4

فضا : 100 گیگابایت
پهنای باند : 3 ترابایت
سایر امکانات نامحدود


65,000 تومان ماهانه
325,000 تومان شش ماهه
650,000 تومان سالانه

هاست دانلود پلان 5

فضا : 250 گیگابایت
پهنای باند : 5 ترابایت
سایر امکانات نامحدود


100,000 تومان ماهانه
500,000 تومان شش ماهه
1,000,000 تومان سالانه

هاست دانلود پلان 6

فضا : 500 گیگابایت
پهنای باند : 8 ترابایت
سایر امکانات نامحدود


150,000 تومان ماهانه
750,000 تومان شش ماهه
1,500,000 تومان سالانه