مرحله 2
امکانات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
هاست پرترافیک HT1 -

فضا : 2 گیگابایت
پهنای باند : 500 گیگابایت
سایر امکانات نامحدودهاست پرترافیک HT2 -

فضا : 5 گیگابایت
پهنای باند : 800 گیگابایت
سایر امکانات نامحدودهاست پرترافیک HT3 -

فضا : 10 گیگابایت
پهنای باند : 1 ترابایت
سایر امکانات نامحدودهاست پرترافیک HT4 -

فضا : 20 گیگابایت
پهنای باند : نامحدود
سایر امکانات نامحدودSecure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.215.182.81) وارد شده است.