یافتن محصولات و سرویس ها


هاست پرترافیک HT1

فضا : 2 گیگابایت
پهنای باند : 500 گیگابایت
سایر امکانات نامحدود


45,000 تومان ماهانه
225,000 تومان شش ماهه
450,000 تومان سالانه

هاست پرترافیک HT2

فضا : 5 گیگابایت
پهنای باند : 800 گیگابایت
سایر امکانات نامحدود


60,000 تومان ماهانه
300,000 تومان شش ماهه
600,000 تومان سالانه

هاست پرترافیک HT3

فضا : 10 گیگابایت
پهنای باند : 1 ترابایت
سایر امکانات نامحدود


90,000 تومان ماهانه
450,000 تومان شش ماهه
900,000 تومان سالانه

هاست پرترافیک HT4

فضا : 20 گیگابایت
پهنای باند : نامحدود
سایر امکانات نامحدود


150,000 تومان ماهانه
750,000 تومان شش ماهه
1,500,000 تومان سالانه