یافتن محصولات و سرویس ها


Iran Windows Plesk 1

فضا : 100 مگابایت
پهنای باند : 8 گیگابایت
سایر امکانات نامحدود


29,000 تومان شش ماهه
49,000 تومان سالانه
79,000 تومان دوساله
99,000 تومان سه سالانه

Iran Windows Plesk 2

فضا : 500 مگابایت
پهنای باند : 20 گیگابایت
سایر امکانات نامحدود


59,000 تومان شش ماهه
89,000 تومان سالانه
139,000 تومان دوساله
179,000 تومان سه سالانه

Iran Windows Plesk 3

فضا : 1 گیگابایت
پهنای باند : نامحدود
سایر امکانات نامحدود


29,000 تومان ماهانه
59,000 تومان سه ماهه
99,000 تومان شش ماهه
149,000 تومان سالانه
229,000 تومان دوساله
299,000 تومان سه سالانه

Iran Windows Plesk 4

فضا : 5 گیگابایت
پهنای باند : نامحدود
سایر امکانات نامحدود


49,000 تومان ماهانه
99,000 تومان سه ماهه
149,000 تومان شش ماهه
209,000 تومان سالانه
319,000 تومان دوساله
419,000 تومان سه سالانه

Iran Windows Plesk 5

فضا : 10 گیگابایت
پهنای باند : نامحدود
سایر امکانات نامحدود


59,000 تومان ماهانه
119,000 تومان سه ماهه
179,000 تومان شش ماهه
279,000 تومان سالانه
419,000 تومان دوساله
559,000 تومان سه سالانه

Iran Windows Plesk 6

فضا : 20 گیگابایت
پهنای باند : نامحدود
سایر امکانات نامحدود


69,000 تومان ماهانه
139,000 تومان سه ماهه
299,000 تومان شش ماهه
399,000 تومان سالانه
599,000 تومان دوساله
799,000 تومان سه سالانه

Iran Windows Plesk 7

فضا : 30 گیگابایت
پهنای باند : نامحدود
سایر امکانات نامحدود


79,000 تومان ماهانه
159,000 تومان سه ماهه
399,000 تومان شش ماهه
599,000 تومان سالانه
899,000 تومان دوساله
1,199,000 تومان سه سالانه