مرحله 2
امکانات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
Iran Windows Plesk 1 -

فضا : 100 مگابایت
پهنای باند : 8 گیگابایت
سایر امکانات نامحدودIran Windows Plesk 2 -

فضا : 500 مگابایت
پهنای باند : 20 گیگابایت
سایر امکانات نامحدودIran Windows Plesk 3 -

فضا : 1 گیگابایت
پهنای باند : نامحدود
سایر امکانات نامحدودIran Windows Plesk 4 -

فضا : 5 گیگابایت
پهنای باند : نامحدود
سایر امکانات نامحدودIran Windows Plesk 5 -

فضا : 10 گیگابایت
پهنای باند : نامحدود
سایر امکانات نامحدودIran Windows Plesk 6 -

فضا : 20 گیگابایت
پهنای باند : نامحدود
سایر امکانات نامحدودIran Windows Plesk 7 -

فضا : 30 گیگابایت
پهنای باند : نامحدود
سایر امکانات نامحدودSecure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.227.233.55) وارد شده است.