مرحله 2
امکانات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:




EX40-SSD -

 • پردازنده : Intel Core i7-4770

 • رم : 32GB DDR3

 • هارد : 2x240 GB SSD



EX41 -

 • پردازنده : Intel Core i7-6700

 • رم : 32GB DDR4

 • هارد : 2x4 TB SATA



EX41-SSD -

 • پردازنده : Intel Core i7-6700

 • رم : 32GB DDR4

 • هارد : 2x500 GB SSD



EX41S -

 • پردازنده : Intel Core i7-6700

 • رم : 64GB DDR4

 • هارد : 2x2 TB SATA



EX41S-SSD -

EX51 -

 • پردازنده : Intel Core i7-6700

 • رم : 64GB DDR4

 • هارد : 2x4 TB SATA



EX51-SSD -

 • پردازنده : Intel Core i7-6700

 • رم : 64GB DDR4

 • هارد : 2x500 GB SSD



EX51-SSD-GPU -

 • پردازنده : Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core Skylake incl

 • رم : 64GB DDR4 RAM

 • هارد : 2x500 GB

 • کارت گرافيک : GeForce® GTX 1080



EX61 -

 • پردازنده : Intel® Core™ i7-8700 Hexa-Core-Core Skylake incl

 • رم : 64GB DDR4

 • هارد : 2x6 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Enterprise-Klasse



EX61-NVMe -

 • پردازنده : Intel® Core™ i7-8700 Hexa-Core-Core Skylake incl

 • رم : 64GB DDR4

 • هارد : 2x512 GB NVMe Gen3 x4



PX61 -

 • پردازنده : Intel® Xeon® E3-1275 v5 Quad-Core Skylake incl

 • رم : 64GB DDR4 ECC RAM

 • هارد : 2x4 TB SATA



PX61-SSD -

 • پردازنده : Intel® Xeon® E3-1275 v5 Quad-Core Skylake incl

 • رم : 64GB DDR4 ECC RAM

 • هارد : 2x480 GB SSD



PX61-NVMe -

 • پردازنده : Intel® Xeon® E3-1275 v5 Quad-Core Skylake incl

 • رم : 64GB DDR4 ECC RAM

 • هارد : 2x512 GB NVMe



AX60-SSD -

 • پردازنده : AMD Ryzen 7 1700X

 • رم : 64GB DDR4

 • هارد : 2x500 GB SSD



AX160-NVMe -

 • پردازنده : AMD EPYC 7401P 24-Core "Naples" (Zen)

 • رم : 128GB DDR4 ECC RAM

 • هارد : 2x960GB NVMe



AX160-SSD -

 • پردازنده : AMD EPYC 7401P 24-Core "Naples" (Zen)

 • رم : 128GB DDR4 ECC RAM

 • هارد : SSD: 2x1,92TB SSD



SX132 -

 • پردازنده : Intel® Xeon® E5-1650v3 Hexa-Core

 • رم : 128GB DDR4 ECC RAM

 • هارد : 10x10 TB SATA 3



SX292 -

 • پردازنده : Intel® Xeon® E5-1650v3 Hexa-Core

 • رم : 256GB DDR4 ECC RAM

 • هارد : 15x10 TB SATA 3



Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (100.24.46.10) وارد شده است.