مرحله 2
امکانات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
EX40-SSD -

 • پردازنده : Intel Core i7-4770

 • رم : 32GB DDR3

 • هارد : 2x240 GB SSDEX41 -

 • پردازنده : Intel Core i7-6700

 • رم : 32GB DDR4

 • هارد : 2x4 TB SATAEX41-SSD -

 • پردازنده : Intel Core i7-6700

 • رم : 32GB DDR4

 • هارد : 2x500 GB SSDEX41S -

 • پردازنده : Intel Core i7-6700

 • رم : 64GB DDR4

 • هارد : 2x2 TB SATAEX41S-SSD -

EX51 -

 • پردازنده : Intel Core i7-6700

 • رم : 64GB DDR4

 • هارد : 2x4 TB SATAEX51-SSD -

 • پردازنده : Intel Core i7-6700

 • رم : 64GB DDR4

 • هارد : 2x500 GB SSDEX51-SSD-GPU -

 • پردازنده : Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core Skylake incl

 • رم : 64GB DDR4 RAM

 • هارد : 2x500 GB

 • کارت گرافيک : GeForce® GTX 1080EX61 -

 • پردازنده : Intel® Core™ i7-8700 Hexa-Core-Core Skylake incl

 • رم : 64GB DDR4

 • هارد : 2x6 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Enterprise-KlasseEX61-NVMe -

 • پردازنده : Intel® Core™ i7-8700 Hexa-Core-Core Skylake incl

 • رم : 64GB DDR4

 • هارد : 2x512 GB NVMe Gen3 x4PX61 -

 • پردازنده : Intel® Xeon® E3-1275 v5 Quad-Core Skylake incl

 • رم : 64GB DDR4 ECC RAM

 • هارد : 2x4 TB SATAPX61-SSD -

 • پردازنده : Intel® Xeon® E3-1275 v5 Quad-Core Skylake incl

 • رم : 64GB DDR4 ECC RAM

 • هارد : 2x480 GB SSDPX61-NVMe -

 • پردازنده : Intel® Xeon® E3-1275 v5 Quad-Core Skylake incl

 • رم : 64GB DDR4 ECC RAM

 • هارد : 2x512 GB NVMeAX60-SSD -

 • پردازنده : AMD Ryzen 7 1700X

 • رم : 64GB DDR4

 • هارد : 2x500 GB SSDAX160-NVMe -

 • پردازنده : AMD EPYC 7401P 24-Core "Naples" (Zen)

 • رم : 128GB DDR4 ECC RAM

 • هارد : 2x960GB NVMeAX160-SSD -

 • پردازنده : AMD EPYC 7401P 24-Core "Naples" (Zen)

 • رم : 128GB DDR4 ECC RAM

 • هارد : SSD: 2x1,92TB SSDSX132 -

 • پردازنده : Intel® Xeon® E5-1650v3 Hexa-Core

 • رم : 128GB DDR4 ECC RAM

 • هارد : 10x10 TB SATA 3SX292 -

 • پردازنده : Intel® Xeon® E5-1650v3 Hexa-Core

 • رم : 256GB DDR4 ECC RAM

 • هارد : 15x10 TB SATA 3Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (34.229.119.29) وارد شده است.