مرحله 2
انتخاب دامنه
مرحله 3
مشخصات سفارش

محصولات:
Windows SSD VPS 1 -

رم : 1 گیگابایت
هارد : 20 گیگابایت
ترافیک ماهانه : نامحدودWindows SSD VPS 2 -

رم : 2 گیگابایت
هارد : 30 گیگابایت
ترافیک ماهانه : نامحدودWindows SSD VPS 3 -

رم : 3 گیگابایت
هارد : 40 گیگابایت
ترافیک ماهانه : نامحدودWindows SSD VPS 4 -

رم : 4 گیگابایت
هارد : 60 گیگابایت
ترافیک ماهانه : نامحدودWindows SSD VPS 5 -

رم : 6 گیگابایت
هارد : 80 گیگابایت
ترافیک ماهانه : نامحدودWindows SSD VPS 6 -

رم : 8 گیگابایت
هارد : 100 گیگابایت
ترافیک ماهانه : نامحدودSecure Transaction به منظور رعایت موارد امنیتی آی پی شما، آی پی (54.80.68.137) در سیستم ثبت خواهد شد.