مرحله 2
انتخاب دامنه
مرحله 3
مشخصات سفارش

محصولات:
نمایندگی ویندوز خارج Plesk1 -

فضا : 2 گیگابایت
پهنای باند : 40 گیگابایت
سایر امکانات نامحدودنمایندگی ویندوز خارج Plesk2 -

فضا :5 گیگابایت
پهنای باند : 80 گیگابایت
سایر امکانات نامحدودنمایندگی ویندوز خارج Plesk3 -

فضا :10 گیگابایت
پهنای باند : نامحدود
سایر امکانات نامحدودنمایندگی ویندوز خارج Plesk4 -

فضا :20 گیگابایت
پهنای باند : نامحدود
سایر امکانات نامحدودنمایندگی ویندوز خارج Plesk5 -

فضا :40 گیگابایت
پهنای باند : نامحدود
سایر امکانات نامحدودSecure Transaction به منظور رعایت موارد امنیتی آی پی شما، آی پی (54.198.164.83) در سیستم ثبت خواهد شد.