مرحله 2
امکانات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
نمایندگی ویندوز خارج Plesk1 -

فضا : 2 گیگابایت
پهنای باند : 40 گیگابایت
سایر امکانات نامحدودنمایندگی ویندوز خارج Plesk2 -

فضا :5 گیگابایت
پهنای باند : 80 گیگابایت
سایر امکانات نامحدودنمایندگی ویندوز خارج Plesk3 -

فضا :10 گیگابایت
پهنای باند : نامحدود
سایر امکانات نامحدودنمایندگی ویندوز خارج Plesk4 -

فضا :20 گیگابایت
پهنای باند : نامحدود
سایر امکانات نامحدودنمایندگی ویندوز خارج Plesk5 -

فضا :40 گیگابایت
پهنای باند : نامحدود
سایر امکانات نامحدودSecure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.233.215.196) وارد شده است.