مرحله 2
انتخاب دامنه
مرحله 3
مشخصات سفارش

محصولات:
هاست ویندوز خارج Plesk1 -

فضا : 100 مگابایت
پهنای باند : 8 گیگابایت
سایر امکانات نامحدودهاست ویندوز خارج Plesk2 -

فضا : 500 مگابایت
پهنای باند : 20 گیگابایت
سایر امکانات نامحدودهاست ویندوز خارج Plesk3 -

فضا : 1 گیگابایت
پهنای باند : نامحدود گیگابایت
سایر امکانات نامحدودهاست ویندوز خارج Plesk4 -

فضا : 5 گیگابایت
پهنای باند : نامحدود
سایر امکانات نامحدودهاست ویندوز خارج Plesk5 -

فضا : 10 گیگابایت
پهنای باند : نامحدود
سایر امکانات نامحدودهاست ویندوز خارج Plesk6 -

فضا : 20 گیگابایت
پهنای باند : نامحدود
سایر امکانات نامحدودهاست ویندوز خارج Plesk7 -

فضا : 30 گیگابایت
پهنای باند : نامحدود
سایر امکانات نامحدودSecure Transaction به منظور رعایت موارد امنیتی آی پی شما، آی پی (3.215.182.81) در سیستم ثبت خواهد شد.