هاست ویندوز پلسک خارج

هاست ویندوز خارج Plesk1


 
29,000 تومان
شش ماهه   100 مگابایت
پهنای باند : 8 گیگابایت
سایر امکانات نامحدود

فضا

هاست ویندوز خارج Plesk2


 
59,000 تومان
شش ماهه   500 مگابایت
پهنای باند : 20 گیگابایت
سایر امکانات نامحدود

فضا

هاست ویندوز خارج Plesk3


 
29,000 تومان
ماهانه   1 گیگابایت
پهنای باند : نامحدود گیگابایت
سایر امکانات نامحدود

فضا

هاست ویندوز خارج Plesk4


 
49,000 تومان
ماهانه   5 گیگابایت
پهنای باند : نامحدود
سایر امکانات نامحدود

فضا

هاست ویندوز خارج Plesk5


 
59,000 تومان
ماهانه   10 گیگابایت
پهنای باند : نامحدود
سایر امکانات نامحدود

فضا

هاست ویندوز خارج Plesk6


 
69,000 تومان
ماهانه   20 گیگابایت
پهنای باند : نامحدود
سایر امکانات نامحدود

فضا

هاست ویندوز خارج Plesk7


 
79,000 تومان
ماهانه   30 گیگابایت
پهنای باند : نامحدود
سایر امکانات نامحدود

فضا