مرحله 2
امکانات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
لایسنس دایرکت ادمین LifeTime -

امکان تغییر ایپی هر 31 روز یک بار دارد
امکان تغییر سیستم عامل دارد
نصب رایگانلایسنس دایرکت ادمین ماهانه -

امکان تغییر ایپی ندارد
امکان تغییر سیستم عامل دارد
نصب رایگانSecure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.196.13.210) وارد شده است.