مرحله 2
امکانات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
CX10-SSD -

رم : 1 گیگابایت
حافظه : 25 گیگابایت
ترافیک : 2 ترابایتCX20-SSD -

رم : 2 گیگابایت
حافظه : 50 گیگابایت
ترافیک : 5 ترابایتCX30-SSD -

رم : 4 گیگابایت
حافظه : 100 گیگابایت
ترافیک : 8 ترابایتCX40-SSD -

رم : 8 گیگابایت
حافظه : 200 گیگابایت
ترافیک : 10 ترابایتCX50-SSD -

رم : 16 گیگابایت
حافظه : 400 گیگابایت
ترافیک : 20 ترابایتCX60-SSD -

رم : 32 گیگابایت
حافظه : 600 گیگابایت
ترافیک : 30 ترابایتSecure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.205.211.87) وارد شده است.