یافتن محصولات و سرویس ها


EX40-SSD

 • پردازنده : Intel Core i7-4770

 • رم : 32GB DDR3

 • هارد : 2x240 GB SSD


820,000 تومان ماهانه

EX40-Hybrid

 • پردازنده : Intel Core i7-4770

 • رم : 32GB DDR3

 • هارد : 2x2 TB SATA + 2x240GB SSD


950,000 تومان ماهانه + 950,000 تومان هزینه تنظیم

EX41

 • پردازنده : Intel Core i7-6700

 • رم : 32GB DDR4

 • هارد : 2x4 TB SATA


650,000 تومان ماهانه + 1,300,000 تومان هزینه تنظیم

EX41-SSD

 • پردازنده : Intel Core i7-6700

 • رم : 32GB DDR4

 • هارد : 2x500 GB SSD


650,000 تومان ماهانه + 1,300,000 تومان هزینه تنظیم

EX41S

 • پردازنده : Intel Core i7-6700

 • رم : 64GB DDR4

 • هارد : 2x2 TB SATA


650,000 تومان ماهانه + 1,300,000 تومان هزینه تنظیم

EX41S-SSD

 • پردازنده : Intel Core i7-6700

 • رم : 64GB DDR4

 • هارد : 2x250 GB SSD


650,000 تومان ماهانه + 1,300,000 تومان هزینه تنظیم

EX51

 • پردازنده : Intel Core i7-6700

 • رم : 64GB DDR4

 • هارد : 2x4 TB SATA


950,000 تومان ماهانه + 1,600,000 تومان هزینه تنظیم

EX51-SSD

 • پردازنده : Intel Core i7-6700

 • رم : 64GB DDR4

 • هارد : 2x500 GB SSD


800,000 تومان ماهانه + 1,600,000 تومان هزینه تنظیم

EX51-SSD-GPU

 • پردازنده : Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core Skylake incl

 • رم : 64GB DDR4 RAM

 • هارد : 2x500 GB

 • کارت گرافيک : GeForce® GTX 1080


1,600,000 تومان ماهانه

EX61

 • پردازنده : Intel® Core™ i7-8700 Hexa-Core-Core Skylake incl

 • رم : 64GB DDR4

 • هارد : 2x6 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Enterprise-Klasse


960,000 تومان ماهانه + 2,000,000 تومان هزینه تنظیم

EX61-NVMe

 • پردازنده : Intel® Core™ i7-8700 Hexa-Core-Core Skylake incl

 • رم : 64GB DDR4

 • هارد : 2x512 GB NVMe Gen3 x4


960,000 تومان ماهانه + 2,000,000 تومان هزینه تنظیم

PX61

 • پردازنده : Intel® Xeon® E3-1275 v5 Quad-Core Skylake incl

 • رم : 64GB DDR4 ECC RAM

 • هارد : 2x4 TB SATA


960,000 تومان ماهانه + 2,000,000 تومان هزینه تنظیم

PX61-SSD

 • پردازنده : Intel® Xeon® E3-1275 v5 Quad-Core Skylake incl

 • رم : 64GB DDR4 ECC RAM

 • هارد : 2x480 GB SSD


960,000 تومان ماهانه + 2,000,000 تومان هزینه تنظیم

PX61-NVMe

 • پردازنده : Intel® Xeon® E3-1275 v5 Quad-Core Skylake incl

 • رم : 64GB DDR4 ECC RAM

 • هارد : 2x512 GB NVMe


960,000 تومان ماهانه + 2,000,000 تومان هزینه تنظیم

AX60-SSD

 • پردازنده : AMD Ryzen 7 1700X

 • رم : 64GB DDR4

 • هارد : 2x500 GB SSD


960,000 تومان ماهانه + 2,000,000 تومان هزینه تنظیم

AX160-NVMe

 • پردازنده : AMD EPYC 7401P 24-Core "Naples" (Zen)

 • رم : 128GB DDR4 ECC RAM

 • هارد : 2x960GB NVMe


2,900,000 تومان ماهانه

AX160-SSD

 • پردازنده : AMD EPYC 7401P 24-Core "Naples" (Zen)

 • رم : 128GB DDR4 ECC RAM

 • هارد : SSD: 2x1,92TB SSD


3,400,000 تومان ماهانه + 3,400,000 تومان هزینه تنظیم

SX132

 • پردازنده : Intel® Xeon® E5-1650v3 Hexa-Core

 • رم : 128GB DDR4 ECC RAM

 • هارد : 10x10 TB SATA 3


2,800,000 تومان ماهانه + 2,800,000 تومان هزینه تنظیم

SX292

 • پردازنده : Intel® Xeon® E5-1650v3 Hexa-Core

 • رم : 256GB DDR4 ECC RAM

 • هارد : 15x10 TB SATA 3


4,400,000 تومان ماهانه + 4,400,000 تومان هزینه تنظیم