مرحله 2
انتخاب دامنه
مرحله 3
مشخصات سفارش

محصولات:
EX40 -

 • پردازنده : Intel Core i7-4770

 • رم : 32GB DDR3

 • هارد : 2x2 TB SATAEX40-SSD -

 • پردازنده : Intel Core i7-4770

 • رم : 32GB DDR3

 • هارد : 2x240 GB SSDEX40-Hybrid -

 • پردازنده : Intel Core i7-4770

 • رم : 32GB DDR3

 • هارد : 2x2 TB SATA + 2x240GB SSDAX160 -

 • پردازنده : AMD EPYC 7401P 24-Core "Naples" (Zen)

 • رم : 128GB DDR4 ECC RAM

 • هارد : 2x960GB NVMeEX41 -

 • پردازنده : Intel Core i7-6700

 • رم : 32GB DDR4

 • هارد : 2x4 TB SATAEX51-SSD-GPU -

 • پردازنده : Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core Skylake incl

 • رم : 64GB DDR4 RAM

 • هارد : 2x500 GB

 • کارت گرافيک : GeForce® GTX 1080PX121 -

 • پردازنده : Intel® Xeon® E5-1650 v3 Hexa-Core Haswell incl

 • رم : 256GB DDR4 ECC RAM

 • هارد : 2x4 TB SATAPX121-SSD -

 • پردازنده : Intel® Xeon® E5-1650 v3 Hexa-Core Haswell incl

 • رم : 256GB DDR4 ECC RAM

 • هارد : 2x480 GB SSDPX61 -

 • پردازنده : Intel® Xeon® E3-1275 v5 Quad-Core Skylake incl

 • رم : 64GB DDR4 ECC RAM

 • هارد : 2x4 TB SATAPX61-NVMe -

 • پردازنده : Intel® Xeon® E3-1275 v5 Quad-Core Skylake incl

 • رم : 64GB DDR4 ECC RAM

 • هارد : 2x512 GB NVMePX61-SSD -

 • پردازنده : Intel® Xeon® E3-1275 v5 Quad-Core Skylake incl

 • رم : 64GB DDR4 ECC RAM

 • هارد : 2x480 GB SSDPX91 -

 • پردازنده : Intel® Xeon® E5-1650 v3 Hexa-Core Haswell incl

 • رم : 128GB DDR4 ECC RAM

 • هارد : 2x2 TB SATAPX91-SSD -

 • پردازنده : Intel® Xeon® E5-1650 v3 Hexa-Core Haswell incl

 • رم : 128GB DDR4 ECC RAM

 • هارد : 2x240 GB SSDSX131 -

 • پردازنده : Intel® Xeon® E5-1650v2 Hexa-Core

 • رم : 64GB DDR3 ECC RAM

 • هارد : 10x6 TB SATA 3SX291 -

 • پردازنده : Intel® Xeon® E5-1650v2 Hexa-Core

 • رم : 128GB DDR3 ECC RAM

 • هارد : 15x6 TB SATA 3SX61 -

 • پردازنده : Intel® Core™ i7-3770 Quad-Core

 • رم : 32GB DDR3 RAM

 • هارد : 4x6 TB SATA 3EX41-SSD -

 • پردازنده : Intel Core i7-6700

 • رم : 32GB DDR4

 • هارد : 2x500 GB SSDEX41S -

 • پردازنده : Intel Core i7-6700

 • رم : 64GB DDR4

 • هارد : 2x2 TB SATAEX41S-SSD -

 • پردازنده : Intel Core i7-6700

 • رم : 64GB DDR4

 • هارد : 2x250 GB SSDEX51 -

 • پردازنده : Intel Core i7-6700

 • رم : 64GB DDR4

 • هارد : 2x4 TB SATAEX51-SSD -

 • پردازنده : Intel Core i7-6700

 • رم : 64GB DDR4

 • هارد : 2x500 GB SSDAX60-SSD -

 • پردازنده : AMD Ryzen 7 1700X

 • رم : 64GB DDR4

 • هارد : 2x500 GB SSDSecure Transaction به منظور رعایت موارد امنیتی آی پی شما، آی پی (54.234.45.10) در سیستم ثبت خواهد شد.