سرور مجازی ویندوز ایران

سرور مجازی ویندوز ایران پلان 1


 
40,000 تومان
ماهانه   512 مگابایت
پردازنده : 1Core E5-2670
هارد : 25 گیگابایت
پهنای باند : 200 گیگ ماهیانه

رم

سرور مجازی ویندوز ایران پلان 2


 
60,000 تومان
ماهانه   1گیگ
پردازنده : 1Core E5-2670
هارد : 50 گیگابایت
پهنای باند : 300 گیگ ماهیانه

رم

سرور مجازی ویندوز ایران پلان 3


 
80,000 تومان
ماهانه   2 گیگ
پردازنده : 2Core E5-2670
هارد : 100 گیگابایت
پهنای باند : 600 گیگ ماهیانه

رم

سرور مجازی ویندوز ایران پلان 4


 
100,000 تومان
ماهانه   3 گیگ
پردازنده : 2Core E5-2670
هارد : 130 گیگابایت
پهنای باند : 800 گیگ ماهیانه

رم

سرور نیمه اختصاصی ویندوز ایران پلان 1


 
140,000 تومان
ماهانه   4 گیگ
پردازنده : 3Core E5-2670
هارد : 150 گیگابایت
پهنای باند : 1 ترا ماهیانه

رم

سرور نیمه اختصاصی ویندوز ایران پلان 2


 
180,000 تومان
ماهانه   6 گیگ
پردازنده : 4Core E5-2670
هارد : 250 گیگابایت
پهنای باند : 2 ترابایت ماهیانه

رم