مرحله 2
امکانات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
سرور مجازی لینوکس ایران پلان 1 -

رم : 512 مگابایت
پردازنده : 1Core E5-2670
هارد : 25 گیگابایت
پهنای باند : 200 گیگسرور مجازی لینوکس ایران پلان 2 -

رم : 1 گیگ
پردازنده : 1Core E5-2670
هارد : 50 گیگابایت
پهنای باند : 300 گیگسرور مجازی لینوکس ایران پلان 3 -

رم : 2 گیگ
پردازنده : 2Core E5-2670
هارد : 100 گیگابایت
پهنای باند : 600 گیگسرور مجازی لینوکس ایران پلان 4 -

رم : 3 گیگ
پردازنده : 2Core E5-2670
هارد : 130 گیگابایت
پهنای باند : 800 گیگسرور نیمه اختصاصی لینوکس ایران پلان 1 -

رم : 4 گیگ
پردازنده : 3Core E5-2670
هارد : 160 گیگابایت
پهنای باند : 1 تراسرور نیمه اختصاصی لینوکس ایران پلان 2 -

رم : 6 گیگ
پردازنده : 1Core E5-2670
هارد : 250 گیگابایت
پهنای باند : 2 ترابایتSecure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (34.228.42.25) وارد شده است.