مرحله 2
انتخاب دامنه
مرحله 3
مشخصات سفارش

محصولات:
BX10 -

 • هارد : 100GB

 • پهنای باند: 1TB

 • کانکشن همزمان : 10BX20 -

 • هارد : 500GB

 • پهنای باند: 2TB

 • کانکشن همزمان : 10BX30 -

 • هارد : 1TB

 • پهنای باند: 5TB

 • کانکشن همزمان : 10BX40 -

 • هارد : 2TB

 • پهنای باند: 10TB

 • کانکشن همزمان : 10BX50 -

 • هارد : 5TB

 • پهنای باند: 15TB

 • کانکشن همزمان : 10BX60 -

 • هارد : 10TB

 • پهنای باند: 20TB

 • کانکشن همزمان : 10Secure Transaction به منظور رعایت موارد امنیتی آی پی شما، آی پی (54.198.164.83) در سیستم ثبت خواهد شد.