یافتن محصولات و سرویس ها


لایسنس LItespeed نسخه VPS

VPS LSWS
نسخه سرور مجازی تا 2گیگ رم
فعال سازی سریع


65,000 تومان ماهانه

لایسنس LItespeed نسخه Ultra VPS

Ultra VPS LSWS
نسخه سرور مجازی تا 8گیگ رم
فعال سازی سریع


85,000 تومان ماهانه

لایسنس LItespeed نسخه سرور اختصاصی 1 CPU

1-CPU LSWS
برای سرورهای اختصاصی با 1 پردازنده
فعال سازی سریع


135,000 تومان ماهانه

لایسنس LItespeed نسخه سرور اختصاصی 2 CPU

2-CPU LSWS
برای سرورهای اختصاصی با 2 پردازنده
فعال سازی سریع


185,000 تومان ماهانه

لایسنس LItespeed نسخه سرور اختصاصی 4 CPU

2-CPU LSWS
برای سرورهای اختصاصی با 4 پردازنده
فعال سازی سریع


250,000 تومان ماهانه

لایسنس LItespeed نسخه سرور اختصاصی 8 CPU

2-CPU LSWS
برای سرورهای اختصاصی با 8 پردازنده
فعال سازی سریع


350,000 تومان ماهانه