لایسنس Litespeed

با فعال سازی آنی

لایسنس LItespeed نسخه VPS


 
65,000 تومان
ماهانه


VPS LSWS
نسخه سرور مجازی تا 2گیگ رم
فعال سازی سریعلایسنس LItespeed نسخه Ultra VPS


 
85,000 تومان
ماهانه


Ultra VPS LSWS
نسخه سرور مجازی تا 8گیگ رم
فعال سازی سریعلایسنس LItespeed نسخه سرور اختصاصی 1 CPU


 
135,000 تومان
ماهانه


1-CPU LSWS
برای سرورهای اختصاصی با 1 پردازنده
فعال سازی سریعلایسنس LItespeed نسخه سرور اختصاصی 2 CPU


 
185,000 تومان
ماهانه


2-CPU LSWS
برای سرورهای اختصاصی با 2 پردازنده
فعال سازی سریعلایسنس LItespeed نسخه سرور اختصاصی 4 CPU


 
250,000 تومان
ماهانه


2-CPU LSWS
برای سرورهای اختصاصی با 4 پردازنده
فعال سازی سریعلایسنس LItespeed نسخه سرور اختصاصی 8 CPU


 
350,000 تومان
ماهانه


2-CPU LSWS
برای سرورهای اختصاصی با 8 پردازنده
فعال سازی سریع