مرحله 2
امکانات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
لایسنس LItespeed نسخه VPS -

VPS LSWS
نسخه سرور مجازی تا 2گیگ رم
فعال سازی سریعلایسنس LItespeed نسخه Ultra VPS -

Ultra VPS LSWS
نسخه سرور مجازی تا 8گیگ رم
فعال سازی سریعلایسنس LItespeed نسخه سرور اختصاصی 1 CPU -

1-CPU LSWS
برای سرورهای اختصاصی با 1 پردازنده
فعال سازی سریعلایسنس LItespeed نسخه سرور اختصاصی 2 CPU -

2-CPU LSWS
برای سرورهای اختصاصی با 2 پردازنده
فعال سازی سریعلایسنس LItespeed نسخه سرور اختصاصی 4 CPU -

2-CPU LSWS
برای سرورهای اختصاصی با 4 پردازنده
فعال سازی سریعلایسنس LItespeed نسخه سرور اختصاصی 8 CPU -

2-CPU LSWS
برای سرورهای اختصاصی با 8 پردازنده
فعال سازی سریعSecure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.215.182.81) وارد شده است.