مرحله 2
امکانات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
گواهینامه SSL استاندارد -

Domain Validation
برای یک دامنه
امن کردن آدرس با www و بدون wwwامکان فعال سازی بر روی دامنه های

IR وجود نداردگواهینامه استاندارد DV ویژه دامنه های IR -

وِیژه دامنه های IR
برای یک دامنه
امن کردن آدرس با www و بدون wwwگواهینامه SSL Wildcard -

برای یک دامنه به همراه نامحدود زیر دامنه
قابل نصب بر روی سرورهای مختلف
امن کردن آدرس با www و بدون wwwگواهینامه EV شرکتی با نوار سبز ( Green Bar ) ویژه کلیه دامنه ها و IR -

گواهینامه EV
برای یک دامنه
امن کردن آدرس با www و بدون wwwSecure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (34.229.119.29) وارد شده است.