مرحله 2
انتخاب دامنه
مرحله 3
مشخصات سفارش

محصولات:
گواهینامه SSL استاندارد -

Domain Validation
برای یک دامنه
امن کردن آدرس با www و بدون wwwامکان فعال سازی بر روی دامنه های

IR وجود نداردگواهینامه استاندارد DV ویژه دامنه های IR -

وِیژه دامنه های IR
برای یک دامنه
امن کردن آدرس با www و بدون wwwگواهینامه SSL Wildcard -

برای یک دامنه به همراه نامحدود زیر دامنه
قابل نصب بر روی سرورهای مختلف
امن کردن آدرس با www و بدون wwwگواهینامه Wilcard برای دامنه های IR -

برای یک دامنه به همراه نامحدود زیر دامنه
قابل نصب بر روی سرورهای مختلف
امن کردن آدرس با www و بدون wwwگواهینامه EV شرکتی با نوار سبز ( Green Bar ) ویژه کلیه دامنه ها و IR -

گواهینامه EV
برای یک دامنه
امن کردن آدرس با www و بدون wwwSecure Transaction به منظور رعایت موارد امنیتی آی پی شما، آی پی (54.198.164.83) در سیستم ثبت خواهد شد.