گواهینامه SSL

گواهینامه SSL

گواهینامه SSL استاندارد


 
150,000 تومان
سالانه


Domain Validation
برای یک دامنه
امن کردن آدرس با www و بدون wwwامکان فعال سازی بر روی دامنه های

IR وجود نداردگواهینامه استاندارد DV ویژه دامنه های IR


 
220,000 تومان
سالانه


وِیژه دامنه های IR
برای یک دامنه
امن کردن آدرس با www و بدون wwwگواهینامه SSL Wildcard


 
12,000,000 تومان
سالانه


برای یک دامنه به همراه نامحدود زیر دامنه
قابل نصب بر روی سرورهای مختلف
امن کردن آدرس با www و بدون www