مرحله 2
امکانات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
2600-16GB -

 • پردازنده : Intel Core i7-2600

 • رم : 16 GB

 • هارد : 2x HDD SATA 3,0 TBE3-1245-16GB -

 • پردازنده : Intel Xeon E3-1245

 • رم : 16GB DDR3 ECC

 • هارد : 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise2600-32GB -

 • پردازنده : Intel Core i7-2600

 • رم : 32GB DDR3

 • هارد : 2x2 TB SATA1245V2-16GB -

 • پردازنده : Intel Xeon E3-1245V2

 • رم : 16 GB DDR3

 • هارد : 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise4770-32GB -

 • پردازنده : Intel Core i7-4770

 • رم : 32GB DDR3

 • هارد : 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise920-48GB -

 • پردازنده : Intel Core i7-920

 • رم : 48 GB DDR3

 • هارد : 2x HDD SATA 2,0 TB EnterpriseE3-1246V3-32GB -

 • پردازنده : Intel Xeon E3-1246V3

 • رم : 32GB DDR3 ECC

 • هارد : 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
4770-32GB-SSD -

 • پردازنده : Intel Core i7-4770

 • رم : 32GB DDR3 ECC

 • هارد : 2x SSD SATA 240 GB3930-64GB -

 • پردازنده : Intel Core i7-3930

 • رم : 64GB DDR3 ECC

 • هارد : 2x HDD SATA 2,0 TB EnterpriseE5-1650V2-64GB -

 • پردازنده : Intel Xeon E5-1650v2

 • رم : 64GB DDR3 ECC

 • هارد : 2x HDD SATA 2,0 TBE5-1650V2-64GB -

 • پردازنده : Intel Xeon E5-1650V2

 • رم : 64GB DDR3 ECC reg.

 • هارد : 2x SSD SATA 240 GBE5-1650V2-128GB -

 • پردازنده : Intel Xeon E5-1650V2

 • رم : 128GB DDR3 ECC

 • هارد : 2x HDD SATA 2,0 TB Enterpriseآفر سرور اختصاصی Hetzner - مشخصات دلخواه

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.233.215.196) وارد شده است.