هاست لینوکس ایران

هاست لینوکس ایران پلان 1


 
19,000 تومان
شش ماهه   100 مگابایت
پهنای باند : 4 گیگابایت
سایر امکانات نامحدود

فضا

هاست لینوکس ایران پلان 2


 
39,000 تومان
شش ماهه   500 مگابایت
پهنای باند : 20 گیگابایت
سایر امکانات نامحدود

فضا

هاست لینوکس ایران پلان 3


 
19,000 تومان
ماهانه   1 گیگابایت
پهنای باند : نامحدود
سایر امکانات نامحدود

فضا

هاست لینوکس ایران پلان 4


 
24,000 تومان
ماهانه   2 گیگابایت
پهنای باند : نامحدود
سایر امکانات نامحدود

فضا

هاست لینوکس ایران پلان 5


 
29,000 تومان
ماهانه   5 گیگابایت
پهنای باند : نامحدود
سایر امکانات نامحدود

فضا

هاست لینوکس ایران پلان 6


 
39,000 تومان
ماهانه   10 گیگابایت
پهنای باند : نامحدود
سایر امکانات نامحدود

فضا

هاست لینوکس ایران پلان 7


 
59,000 تومان
ماهانه   30 گیگابایت
پهنای باند : نامحدود
سایر امکانات نامحدود

فضا

هاست لینوکس ایران پلان 20GB


 
49,000 تومان
ماهانه   20 گیگابایت
پهنای باند : نامحدود
سایر امکانات نامحدود

فضا