مرحله 2
امکانات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
هاست لینوکس ایران پلان 1 -

فضا : 100 مگابایت
پهنای باند : 4 گیگابایت
سایر امکانات نامحدودهاست لینوکس ایران پلان 2 -

فضا : 500 مگابایت
پهنای باند : 20 گیگابایت
سایر امکانات نامحدودهاست لینوکس ایران پلان 3 -

فضا : 1 گیگابایت
پهنای باند : نامحدود
سایر امکانات نامحدودهاست لینوکس ایران پلان 4 -

فضا : 2 گیگابایت
پهنای باند : نامحدود
سایر امکانات نامحدودهاست لینوکس ایران پلان 5 -

فضا : 5 گیگابایت
پهنای باند : نامحدود
سایر امکانات نامحدودهاست لینوکس ایران پلان 6 -

فضا : 10 گیگابایت
پهنای باند : نامحدود
سایر امکانات نامحدودهاست لینوکس ایران پلان 7 -

فضا : 30 گیگابایت
پهنای باند : نامحدود
سایر امکانات نامحدودهاست لینوکس ایران پلان 20GB -

فضا : 20 گیگابایت
پهنای باند : نامحدود
سایر امکانات نامحدودSecure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (18.207.254.88) وارد شده است.