مرحله 2
انتخاب دامنه
مرحله 3
مشخصات سفارش

محصولات:
سرور مجازی ویندوز خارج پلان 1 -

رم : 1 گیگابایت
هارد : 20 گیگابایت
ترافیک ماهانه : نامحدودسرور مجازی ویندوز خارج پلان 2 -

رم : 2 گیگابایت
هارد : 40 گیگابایت
ترافیک ماهانه : نامحدودسرور مجازی ویندوز خارج پلان 3 -

رم : 3 گیگابایت
هارد : 80 گیگابایت
ترافیک ماهانه : نامحدودسرور مجازی ویندوز خارج پلان 4 -

رم : 4 گیگابایت
هارد : 150 گیگابایت
ترافیک ماهانه : نامحدودسرور مجازی ویندوز خارج پلان 5 -

رم : 6 گیگابایت
هارد : 200 گیگابایت
ترافیک ماهانه : نامحدودسرور مجازی ویندوز خارج پلان 6 -

رم : 8 گیگابایت
هارد : 250 گیگابایت
ترافیک ماهانه : نامحدودSecure Transaction به منظور رعایت موارد امنیتی آی پی شما، آی پی (54.234.45.10) در سیستم ثبت خواهد شد.