مرحله 2
امکانات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
نمایندگی ویندوز ایران پلان 1 -

فضا : 2 گیگابایت
پهنای باند : 20 گیگابایت
سایر امکانات نامحدودنمایندگی ویندوز ایران پلان 2 -

فضا : 5 گیگابایت
پهنای باند : 40 گیگابایت
سایر امکانات نامحدودنمایندگی ویندوز ایران پلان 3 -

فضا : 10 گیگابایت
پهنای باند : 60 گیگابایت
سایر امکانات نامحدودنمایندگی ویندوز ایران پلان 4 -

فضا : 20 گیگابایت
پهنای باند : 80 گیگابایت
سایر امکانات نامحدودنمایندگی ویندوز ایران پلان 5 -

فضا : 40 گیگابایت
پهنای باند : 120 گیگابایت
سایر امکانات نامحدودSecure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (34.229.119.29) وارد شده است.