مرحله 2
انتخاب دامنه
مرحله 3
مشخصات سفارش

محصولات:
نمایندگی ویندوز ایران پلان 1 -

فضا : 2 گیگابایت
پهنای باند : 20 گیگابایت
سایر امکانات نامحدودنمایندگی ویندوز ایران پلان 2 -

فضا : 5 گیگابایت
پهنای باند : 40 گیگابایت
سایر امکانات نامحدودنمایندگی ویندوز ایران پلان 3 -

فضا : 10 گیگابایت
پهنای باند : 60 گیگابایت
سایر امکانات نامحدودنمایندگی ویندوز ایران پلان 4 -

فضا : 20 گیگابایت
پهنای باند : 80 گیگابایت
سایر امکانات نامحدودنمایندگی ویندوز ایران پلان 5 -

فضا : 40 گیگابایت
پهنای باند : 120 گیگابایت
سایر امکانات نامحدودSecure Transaction به منظور رعایت موارد امنیتی آی پی شما، آی پی (54.234.45.10) در سیستم ثبت خواهد شد.