نمایندگی هاست ویندوز ایران

نمایندگی ویندوز ایران پلان 1


 
35,000 تومان
ماهانه   2 گیگابایت
پهنای باند : 20 گیگابایت
سایر امکانات نامحدود

فضا

نمایندگی ویندوز ایران پلان 2


 
45,000 تومان
ماهانه   5 گیگابایت
پهنای باند : 40 گیگابایت
سایر امکانات نامحدود

فضا

نمایندگی ویندوز ایران پلان 3


 
55,000 تومان
ماهانه   10 گیگابایت
پهنای باند : 60 گیگابایت
سایر امکانات نامحدود

فضا

نمایندگی ویندوز ایران پلان 4


 
65,000 تومان
ماهانه   20 گیگابایت
پهنای باند : 80 گیگابایت
سایر امکانات نامحدود

فضا

نمایندگی ویندوز ایران پلان 5


 
80,000 تومان
ماهانه   40 گیگابایت
پهنای باند : 120 گیگابایت
سایر امکانات نامحدود

فضا