مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
نمایندگی ویندوز خارج پلان 1 -

فضا : 2 گیگابایت
پهنای باند : 40 گیگابایت
سایر امکانات نامحدودنمایندگی ویندوز خارج پلان 2 -

فضا :5 گیگابایت
پهنای باند : 80 گیگابایت
سایر امکانات نامحدودنمایندگی ویندوز خارج پلان 3 -

فضا :10 گیگابایت
پهنای باند : نامحدود
سایر امکانات نامحدودنمایندگی ویندوز خارج پلان 4 -

فضا :20 گیگابایت
پهنای باند : نامحدود
سایر امکانات نامحدودنمایندگی ویندوز خارج پلان 5 -

فضا :40 گیگابایت
پهنای باند : نامحدود
سایر امکانات نامحدودSecure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.198.212.30) وارد شده است.