نمایندگی هاست ویندوز خارج

نمایندگی ویندوز خارج پلان 1


 
55,000 تومان
ماهانه   2 گیگابایت
پهنای باند : 40 گیگابایت
سایر امکانات نامحدود

فضا

نمایندگی ویندوز خارج پلان 2


 
45,000 تومان
ماهانه   5 گیگابایت
پهنای باند : 80 گیگابایت
سایر امکانات نامحدود

فضا

نمایندگی ویندوز خارج پلان 3


 
75,000 تومان
ماهانه   10 گیگابایت
پهنای باند : نامحدود
سایر امکانات نامحدود

فضا

نمایندگی ویندوز خارج پلان 4


 
85,000 تومان
ماهانه   20 گیگابایت
پهنای باند : نامحدود
سایر امکانات نامحدود

فضا

نمایندگی ویندوز خارج پلان 5


 
100,000 تومان
ماهانه   40 گیگابایت
پهنای باند : نامحدود
سایر امکانات نامحدود

فضا