هاست لینوکس خارج

هاست لینوکس خارج پلان 1


 
29,000 تومان
شش ماهه   100 مگابایت
پهنای باند : 8 گیگابایت
سایر امکانات نامحدود

فضا

هاست لینوکس خارج پلان 2


 
59,000 تومان
شش ماهه   500 مگابایت
پهنای باند : 20 گیگابایت
سایر امکانات نامحدود

فضا

هاست لینوکس خارج پلان 3


 
29,000 تومان
ماهانه   1 گیگابایت
پهنای باند : نامحدود
سایر امکانات نامحدود

فضا

هاست لینوکس خارج پلان 2GB


 
39,000 تومان
ماهانه   2 گیگابایت
پهنای باند : نامحدود
اد ان دامین : 2
سایر امکانات نامحدود

فضا

هاست لینوکس خارج پلان 4


 
49,000 تومان
ماهانه   5 گیگابایت
پهنای باند : نامحدود
سایر امکانات نامحدود

فضا

هاست لینوکس خارج پلان 5


 
59,000 تومان
ماهانه   10 گیگابایت
پهنای باند : نامحدود
سایر امکانات نامحدود

فضا

هاست لینوکس خارج پلان 6


 
69,000 تومان
ماهانه   20 گیگابایت
پهنای باند : نامحدود
سایر امکانات نامحدود

فضا

هاست لینوکس خارج پلان 7


 
79,000 تومان
ماهانه   50 گیگابایت
پهنای باند : نامحدود
سایر امکانات نامحدود

فضا